راهنمای دانش آموزان کیانی

مخاطبین این بخش تنها دانش آموزان مدارس ما است.(  آندسته ازمدارسی که اینجانب به عنوان دبیر در آنجا خدمت میکنم )

جهت نمایش:

-عکس نوشه های تخته بر حسب تاریخ برگزاری کلاسpdf

-لیست نمرات بر حسب تاریخ روز امتحان pdf

-فرمول محاسبه نمرات jpg

– پاسخ آزمونها برحسب تاریخ روز امتحان pdf

– پاسخ آزمونکها برحسب تاریخ روز امتحان pdf

– جزوه های مکتوب شده pdf

– نمونه سوالات مهم pdf

از طریق فهرست بالای سایت بخش (رمز کلاس مدرسه ما ) پس از آن (کد کلاس خود ) را انتخاب کرده و با وارد کردن ( رمز کلاس خود ) وارد شوید تا موارد بالا را ملاحظه  یا ذخیره نمایید .

راهنمایی:

  • رمز هر کلاس  همواره  به صورت یک عدد شش رقمی مثلا 259331 است که توسط بنده برای هر کلاس اعلام خواهد شد.

  • در قسمت ( لیست نمرات بر حسب تاریخ روز امتحان pdf ) در ستونهای رنگی (لیست نمرات دانش آموزان) خواهید دید دانش آموزان را از قویترین تا ضعیف ترین از بالا به پایین در کلاس مشخص نموده ایم و در صورت سفید بودن تمامی ستونها  نمرات آنها را براساس  ترتیب حروف الفبای نام دانش آموزان مرتب کردیم .همچنین به کمک این روش شما قادر خواهید بود تعداد امتیاز های مثبت یا منفی -تعداد غیبت های ثبت شده کلاسی -فرمول محاسبه نمره نهایی هر مرحله و دیگر موارد بالا را ملاحظه نمایید.

  •  در( لیست نمرات )کلیه نمرات مستمر و پایانی نوبت اول و دوم دانش آموزان مطابق یک فرمول یکسان و مشخص با اعمال ضریب یکسان برای هر ستون ازنمرات تعیین میگردد تا حقی از دانش آموز پایمال نشود.

  • همچنین ممکن است به موازات آن با استفاده از تلگرام برخی از مواردی که در بالا بیان شد را  مستقیما در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهم.

  • رمز کلاسها به صورت دوره ای هر چند وقت یکبار تغییر میکند که در هر کلاس اعلام میشود.

با تشکر –

                                                     بهرام کیانی