جدول مواد درسي ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

بر اساس مصوبه نهصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش كه در دهم اسفند ماه 94  برگزار شد جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه به تاييد رئيس جمهور ، وزير آموزش وپرورش و دبير شوراي عالي آموزش وپرورش رسيده است .

بر اساس اين گزارش، شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  و برنامه درسي ملي  جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه در رشته‌هاي علوم‌تجربي، رياضي- فيزيك، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي از شاخه نظري و دروس عمومي شاخه‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش تصويب شده است.

جدول مواد درسي ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه را مي‌توانيد دانلود كنيد:

جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه

 

تدریس خصوصی ریاضی

ریاضی

معلم ریاضی

تدریس خصوصی هندسه

تدریس کنکور

تدریس کنکور ریاضی

ریاضی کنکور
تدریس خصوصی دیفرانسیل
تدریس خصوصی ریاضی گسسه
تدریس خصوصی هندسه تحلیلی
تدریس خصوصی ریاضی پایه
تدریس خصوصی ریاضی عمومی

الو ویزا