ریاضی و آمار3(انسانی-دوازدهم)

دانلود کتاب :ریاضی و آمار3(انسانی-دوازدهم)

بارم بندی ریاضی و آمار3 در وضعیت قرمز

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار3 را از قسمت پایین  دانلود کنید

نمونه سوالات ترم اول:

 

========================================

نمونه سوالات ترم دوم: